ಪುಟ_ಬ್ಯಾನರ್

SARS-COV-2/Influenza A+B ಆಂಟಿಜೆನ್ ಕಾಂಬೊ

  • SARS-COV-2/Influenza A+B ಆಂಟಿಜೆನ್ ಕಾಂಬೊ ರಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಾಧನ

    SARS-COV-2/Influenza A+B ಆಂಟಿಜೆನ್ ಕಾಂಬೊ ರಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಾಧನ

    ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ A+B/COVID-19 ಆಂಟಿಜೆನ್ ರಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಾಧನವು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ A ಮತ್ತು B ವೈರಲ್ ಆಂಟಿಜೆನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು COVID-19 ಆಂಟಿಜೆನ್ ರೂಪದ ಗಂಟಲು ಸ್ವ್ಯಾಬ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನಾಸೊಫಾರ್ಂಜಿಯಲ್ ಸ್ವ್ಯಾಬ್ ಮಾದರಿಗಳ ಗುಣಾತ್ಮಕ, ಊಹೆಯ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ತ್ವರಿತ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ.ತೀವ್ರವಾದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ ಟೈಪ್ ಎ ಮತ್ತು ಟೈಪ್ ಬಿ ವೈರಸ್ ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್-19 ಸೋಂಕಿನ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಭೇದಾತ್ಮಕ ರೋಗನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.