ಪುಟ_ಬ್ಯಾನರ್

ಆರ್ಎಸ್ವಿ

  • ಉಸಿರಾಟದ ಸಿನ್ಸಿಟಿಯಲ್ ವೈರಸ್ (RSV) ಆಂಟಿಜೆನ್ ರಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಾಧನ

    ಉಸಿರಾಟದ ಸಿನ್ಸಿಟಿಯಲ್ ವೈರಸ್ (RSV) ಆಂಟಿಜೆನ್ ರಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಾಧನ

    RSV Ag ರಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ (ಸ್ವಾಬ್) ಉಸಿರಾಟದ ಸಿನ್ಸಿಟಿಯಲ್ ವೈರಸ್ (RSV) ಪ್ರತಿಜನಕಗಳ ಗುಣಾತ್ಮಕ, ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಕ್ಷಿಪ್ರ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮೂಗಿನ ಸ್ವ್ಯಾಬ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನಾಸೊಫಾರ್ಂಜಿಯಲ್ ಸ್ವ್ಯಾಬ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.ತೀವ್ರವಾದ ಉಸಿರಾಟದ ಸಿನ್ಸಿಟಿಯಲ್ ವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಭೇದಾತ್ಮಕ ರೋಗನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.