ಪುಟ_ಬ್ಯಾನರ್

RAC

  • ರೋಟವೈರಸ್/ಅಡೆನೊವೈರಸ್ ಕಾಂಬೊ ರಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಾಧನ

    ರೋಟವೈರಸ್/ಅಡೆನೊವೈರಸ್ ಕಾಂಬೊ ರಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಾಧನ

    ರೋಟವೈರಸ್/ಅಡೆನೊವೈರಸ್ ಕಾಂಬೊ ರಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿವೈಸ್ (ಮಲ) ಮಾನವನ ಮಲ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ರೋಟವೈರಸ್ ಮತ್ತು ಅಡೆನೊವೈರಸ್‌ನ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪತ್ತೆಗೆ ಕ್ಷಿಪ್ರ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ.ಈ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ರೋಟವೈರಸ್ ಮತ್ತು ಅಡೆನೊವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನ ರೋಗನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.