ಪುಟ_ಬ್ಯಾನರ್

ನೊರೊವೈರಸ್

  • ನೊರೊವೈರಸ್ (GⅠ/GⅡ) ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಾಧನ (ಮಲ)

    ನೊರೊವೈರಸ್ (GⅠ/GⅡ) ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಾಧನ (ಮಲ)

    ನೊರೊವೈರಸ್ (GⅠ/GⅡ) ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಾಧನ (ಮಲ) ಮಾನವನ ಮಲ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ನೊರೊವೈರಸ್‌ನ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪತ್ತೆಗೆ ತ್ವರಿತ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಾಗಿದೆ.ಈ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ನೊರೊವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನ ರೋಗನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.