ಪುಟ_ಬ್ಯಾನರ್

ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾ

  • ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾ IgG/IgM ರಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಾಧನ

    ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾ IgG/IgM ರಾಪಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಾಧನ

    Leishmania IgG/IgM ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಫ್ಲೋ ಇಮ್ಯುನೊಅಸ್ಸೇ ಆಗಿದ್ದು, IgG ಮತ್ತು IgM ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳನ್ನು ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾ ಡೊನೊವಾನಿ (L. ಡೊನೊವಾನಿ) ಉಪಜಾತಿಗಳಿಗೆ, ಒಳಾಂಗಗಳ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಪ್ರೊಟೊಜೋವಾಗಳು ಮಾನವ ಸೀರಮ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿ.ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಳಾಂಗಗಳ ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ರೋಗನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.ಲೀಶ್ಮೇನಿಯಾ IgG/IgM ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರ್ಯಾಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನ(ಗಳು) ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕು.